Vrienden van het UBK

Even voorstellen.....

 

In mijn studiejaren aan de Universiteit van Amsterdam, kwam ik heel frequent in Parijs. Dat was the place to be. Er was veel te zien en te genieten. Zowel qua cultuur als ook op gastronomisch gebied. Ook als je eenmaal het stadium hebt bereikt van nourri dans le sérail,
blijft de nieuwsgierigheid naar nieuwe "ontdekkingen". Zo zat ik op een gegeven moment door een uitgebreide toeristengids over Parijs te bladeren en daarin trof ik enigszins tot mijn verbazing aan dat Parijs twee kathedralen telde. De ene die kende ik, dat was de Notre Dame en de andere bleek de Alexander Nevksi kathedraal te zijn. De toelichting vermeldde dat deze kathedraal onderdeel uitmaakte van de Russisch-orthodoxe kerk. Nieuwsgierig geworden besloot ik om de mis op zondag bij te wonen. Immers de marches aux puces hadden wij al vaak bezocht en eerlijk gezegd op zondagmorgen is Parijs geen bruisende stad. Van deze beslissing heb ik nooit spijt gehad. HEt bleek een betrekkelijk kleine kerk in een woonwijk dicht tegen de Arc de Triomphe aan, die niet boven de huizen uitstak, echter binnen werden de vensters naar de hemel geopend. Dat gold niet alleen voor de iconen en de iconostase maar zeer zeker ook voor de liturgie. Een prachtig koor bleek de liturgie en haar ritualen te dragen. Ik werd diep getroffen en gefascineerd heb ik ruim twee uur ademloos naar de muziek geluisterd. De vele aanwezigen Witrussen konden mij echter niet veel informatie verschaffen. 

Thuis in Nederland ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over de orthodoxe kerk, in zijn vele verschijningsvormen en zijn liturgie. In deze zoektocht stuitte ik op enige grammofoonplaten van het Utrechts Byzantijns Koor. Zo dichtbij had ik dat niet verwacht. Langzamerhand is er een band gegroeid met het koor en de liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos.

Het Utrechts Byzantijns koor is drager van het Byzantijns erfgoed in Nederland en dient daarin gesteund te worden. Toen mij enige tijd geleden bleek, dat het koor en de koorleden zelf de kosten dragen voor hun activiteiten in Nederland en dat deze kosten stijgen naarmate de populariteit van het koor toeneemt, rees uiteraard snel de gedachte aan het oprichten van een kring van Vrienden, die zich ten doel stellen om extra financiele bijdragen te verwerven. 

Een Comite van Aanbeveling is inmiddels gevormd en het koor mag bogen op een aantal prominente leden van het Comite. Het aantal vrienden ontwikkelt zich gestaag en geeft geen reden tot klagen. Echter zoals zo vaak met de nodige inspanning moet het mogelijk zijn om dit aantal nog aanzienlijk uit te breiden. 

Wat mij opvalt is dat telkenmale als gesproken wordt over het koor en haar activiteiten, het enthousiasme groot blijkt te zijn. En dat geeft hoop voor de toekomst!

Mr. drs. H.Th. Schravenmade Jzn
Voorzitter Vrienden van het UBK