Vrienden van het UBK

Voorwoord van de voorzitter van het Utrechts Byzantijns Koor

Utrecht, 27 Oktober 2014,

Het is mij een grote eer u te mogen voorstellen aan de Stichting in oprichting, Vrienden van het Utrechts Byzantijns Koor. Hierover straks meer.

Over het Utrechts Byzantijns Koor en zijn geschiedenis kunt u het nodige op onze website lezen.  Daarnaast zijn er in de jaren vele CD’s en LP’s uitgebracht en ook via moderne platforms zoals youtube en facebook is het koor te horen en te zien.

We vieren in 2016 ons 65 jarig bestaan. Een prachtige mijlpaal. Velen binnen de Rooms-Katholieke kerk maar ook daarbuiten, in binnen- en buitenland, hebben de opbouw en de gloriedagen van het Utrechts Byzantijns koor meegemaakt.  Een tijd waarin de kerkdichtheid groot was, zo ook het religieuze besef.

Zingen bij het Utrechts Byzantijns Koor, dat was een voorrecht. Gelukkig is het dat nog steeds. Alleen, de tijden zijn veranderd. Werd het koor vroeger overal gevraagd, tegenwoordig moet het koor zich her en der aanbieden om een liturgie of concert te verzorgen.  De economische crisis heeft zijn intrede gedaan, instellingen hebben minder geld, de kerkelijke betrokkenheid onder gelovigen is afgenomen maar ook binnen het koor heeft de spiritualiteit een verandering ondergaan.

Reden temeer om na te denken over het zo goed mogelijk conserveren van dit culturele muzikale erfgoed voor komende generaties en die van daarna. Dat vergt de nodige inzet en creativiteit. Inzet om bijvoorbeeld middels seminars en projectkoren, de kwaliteit en sterkte van het koor op pijl te houden. Anderszins is het noodzakelijk om de inkomsten van het koor te bewaken en daar waar het kan, die verder uit te bouwen om nieuwe wegen in te slaan en kosten te dekken.   Zingen is  prachtig mooi maar optreden in binnen- en buitenland kost gewoon geld.

Naast de bestaande bronnen van inkomsten, waar het koor natuurlijk heel blij mee is, heeft het gezocht naar een aparte entiteit die zich naast het koor zal gaan bezighouden met het genereren van inkomsten en organiseren van met name concerten.  

Onder de naam “Vrienden van het Utrechts Byzantijns Koor” hebben wij de heer Hans Schravenmade uit Vleuten, hij zal zich in een volgende collum aan u voorstellen, bereid gevonden hier tijd en invulling aan te geven.  Mensen kunnen voor een bepaald bedrag lid worden van deze vriendenclub. Met dat geld ondersteunen zij het Utrechts Byzantijns Koor en krijgen daarvoor naast een paar concerten, ook toegang tot bijzondere thema avonden voor terug. Hij vertelt u er graag meer over.

We beseffen dat de mensheid nog lang niet genoeg geleerd heeft om in vrede met elkaar te kunnen leven. Echter, vanuit de roots van ons koor proberen wij,  in de kerkelijke traditie, telkens weer die boodschap uit te dragen die mensen vervult van vreugde en blijdschap. En als er dan mensen zijn die ons daarbij in geldelijke zin willen ondersteunen, dan kunnen we daar alleen maar heel dankbaar voor zijn. Ik hoop u daarmee te kunnen aanmoedigen.

Mno Hayalita, nog vele jaren.

Eric van Grieken

Voorzitter Utrechts Byzantijns Koor

 

 

Vrienden van het UBK

Even voorstellen.....

 

In mijn studiejaren aan de Universiteit van Amsterdam, kwam ik heel frequent in Parijs. Dat was the place to be. Er was veel te zien en te genieten. Zowel qua cultuur als ook op gastronomisch gebied. Ook als je eenmaal het stadium hebt bereikt van nourri dans le sérail,
blijft de nieuwsgierigheid naar nieuwe "ontdekkingen". Zo zat ik op een gegeven moment door een uitgebreide toeristengids over Parijs te bladeren en daarin trof ik enigszins tot mijn verbazing aan dat Parijs twee kathedralen telde. De ene die kende ik, dat was de Notre Dame en de andere bleek de Alexander Nevksi kathedraal te zijn. De toelichting vermeldde dat deze kathedraal onderdeel uitmaakte van de Russisch-orthodoxe kerk. Nieuwsgierig geworden besloot ik om de mis op zondag bij te wonen. Immers de marches aux puces hadden wij al vaak bezocht en eerlijk gezegd op zondagmorgen is Parijs geen bruisende stad. Van deze beslissing heb ik nooit spijt gehad. HEt bleek een betrekkelijk kleine kerk in een woonwijk dicht tegen de Arc de Triomphe aan, die niet boven de huizen uitstak, echter binnen werden de vensters naar de hemel geopend. Dat gold niet alleen voor de iconen en de iconostase maar zeer zeker ook voor de liturgie. Een prachtig koor bleek de liturgie en haar ritualen te dragen. Ik werd diep getroffen en gefascineerd heb ik ruim twee uur ademloos naar de muziek geluisterd. De vele aanwezigen Witrussen konden mij echter niet veel informatie verschaffen. 

Thuis in Nederland ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over de orthodoxe kerk, in zijn vele verschijningsvormen en zijn liturgie. In deze zoektocht stuitte ik op enige grammofoonplaten van het Utrechts Byzantijns Koor. Zo dichtbij had ik dat niet verwacht. Langzamerhand is er een band gegroeid met het koor en de liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos.

Het Utrechts Byzantijns koor is drager van het Byzantijns erfgoed in Nederland en dient daarin gesteund te worden. Toen mij enige tijd geleden bleek, dat het koor en de koorleden zelf de kosten dragen voor hun activiteiten in Nederland en dat deze kosten stijgen naarmate de populariteit van het koor toeneemt, rees uiteraard snel de gedachte aan het oprichten van een kring van Vrienden, die zich ten doel stellen om extra financiele bijdragen te verwerven. 

Een Comite van Aanbeveling is inmiddels gevormd en het koor mag bogen op een aantal prominente leden van het Comite. Het aantal vrienden ontwikkelt zich gestaag en geeft geen reden tot klagen. Echter zoals zo vaak met de nodige inspanning moet het mogelijk zijn om dit aantal nog aanzienlijk uit te breiden. 

Wat mij opvalt is dat telkenmale als gesproken wordt over het koor en haar activiteiten, het enthousiasme groot blijkt te zijn. En dat geeft hoop voor de toekomst!

Mr. drs. H.Th. Schravenmade Jzn
Voorzitter Vrienden van het UBK  

Vrienden van het UBK

A. van Agt

R.P. ten Hoopen

Fam. Schouten

W.B.M. Stalenhoef

H.T. Schravenmade

Clear Mind

R. van Vugt

C.M.C.J. Pelder / V.J.M. Ketels

J.C.M. van Rosenberg

G. van den Tweel