Over het Utrechts Byzantijns Koor

Het UBK treedt tijdens concerten op in originele Oekraïense kledij en de voornamelijk Nederlandse zangers en hun dirigent beijveren zich om de Oekraïense zangcultuur te verspreiden. Het repertoire kent daarom naast religieuze ook profane liederen. Bekend zijn de kozakkendans- en minneliederen. Naast concerten zingt het UBK, in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene, liturgieën in de Slavisch-Byzantijnse ritus. Dit ter bevordering van de groeiende gemeenschapszin tussen Christenen van Oost en West.

Het Utrechts Byzantijns Koor is inmiddels meer dan 70 jaar “jong” en is dus nog springlevend! Zowel in het binnen- als buitenland worden liturgieën en concerten verzorgd. Het Utrechts Byzantijns Koor geeft regelmatig concerten waarin een beeld wordt gegeven van de Oekraïense religieuze en profane zangcultuur.

Wie de muziek van het UBK beluistert, zal hierin gevoelens van vreugde, liefde, angst, smart en twijfel ontdekken. Met andere woorden: het leven. De Oekraïense cultuur kent dan ook een rijke schat aan volksliedjes, klassieke liederen, epische ballades (duma’s), dansliedjes enz. Veel van de Oekraïense liederen vinden hun oorsprong in de vóór-Christelijke tijd. Culturele invloeden van Oost en West hebben hierop merkbaar een stempel gedrukt en veel liederen werden door componisten als Beethoven, Tsjaikowsky en anderen in hun instrumentale composities en opera’s verwerkt.

 

Artikel 2 uit onze statuten:

1. Het doel van de vereniging is:

Om God te eren en tot stichting van gelovigen en koorleden en ter bevordering van de groeiende gemeenschap tussen christenen van Oost en West, door onder liturgische verantwoording van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene, diverse keren per jaar de gezangen in de liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomus en Basilius de Grote volgens de Byzantijnse ritus in Nederland en aangrenzende landen te verzorgen en daarnaast ook onder eigen verantwoording in Nederland en aangrenzende landen.

Het onder eigen verantwoording, tijdens concerten, middels het zingen van Slavisch Byzantijnse gezangen en Oekraïense profane gezangen, de Oekraïense zangcultuur te verspreiden.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het in binnen- en buitenland uitvoeren van liturgieën en concerten of andere formats.

Ook heeft het UBK, als Katholiek koor, uiteraard een speciale band met Rome. Reeds enkele malen in de recente geschiedenis bezochten de Utrechtse Byzantijnse zangers de Eeuwige Stad en waren al voor de derde maal te gast in de kerk van de Friezen! Het UBK onderhoudt goede betrekkingen met de Ukraïens Grieks-Katholieke bisschoppen en gemeenschappen in West Europa.

Hieronder de officiële liturgische erkenning, middels een brief van Kardinaal Leonardo Sandri vanuit het Vaticaan in Rome.

 

 

 

 

 

 

Dirigent en zangcoaching

De muzikaliteit van het koor drijft op de ziel die er vanaf 1951 in is gekomen. Deze ziel wordt door de dirigenten en zang- pedagogen onderhouden. De muziek vraagt in eerste instantie om een bepaalde klank. Door de interpretatie van de muziek door de dirigenten blijft de klank van het koor uniek. De sound van het Utrechts Byzantijns Koor blijft over de jaren heen herkenbaar. Dit is te merken wanneer men verrast wordt door een gezang van het koor op de radio, TV of YouTube te horen. Het Utrechts Byzantijns Koor staat bekend om de goede uitspraak van de gezongen teksten. Er wordt veel aandacht geschonken aan deze uitspraak om ook in aanwezigheid van Oekraïense luisteraars en/of gelovigen, geen flater te slaan. Het koor is trots om onder leiding van de personen hieronder al vanaf 1951 op deze unieke wijze te hebben mogen zingen.

Leden

Het lidmaatschap van het UBK staat open aan mannelijke personen vanaf 18 jaar. Wij zoeken met name zangers tussen de 25 en 55 jaar, met enige voorafgaande zangvorming. Indien aangenomen, ontvangen zij voortdurende stem-coaching – ook individueel – teneinde de “Oosterse klank” verder te ontwikkelen en de typische UBK-klank te behouden. Er wordt aandacht geschonken aan het gebruik van de stem, zangademhaling en uitspraak.

Hoewel het koor bijna de hele geschiedenis geheel uit Nederlanders bestaat, is dit niet een vereiste. Ook kerkelijke gezindheid (of niet) is geen beperking zolang men de Oecumenische gedachte een warm hart toedraagt.