Dries van Agt overleden

Op maandag 5 februari j.l. bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde erelid en vriend Dries van Agt en zijn lieve echtgenote Eugenie na een rijk leven verbonden zijn ingeslapen. Wij condoleren zijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en ieder die hen liefhad met dit verlies. Wij zullen hen gaan missen. Bijzondere fans van onze Byzantijnse muziek. Dat zij rusten in vrede.

Wichnaya Pamyat

 

Namens het bestuur, dirigent en zangers van het Utrechts Byzantijns Koor
Eric van Grieken
Voorzitter

Het UBK zingt bij de  uitvaart van vriend Dries van Agt.

Het UBK zingt bij de uitvaart van vriend Dries van Agt.

UBK Binnenkort

geen data op dit moment

Recente Opnames

08-01   Sontse Nyzenjko

29-01   Nowa Radist Stala

24-02   NPO Domkerk

09-09   Rome O tebi

29-10   Opera Kolomyky

 

 

Welkom

(Ukrainian en English versions, below).

Welkom op de vernieuwde site van het Utrechts Byzantijns Koor (UBK)

Je bevindt je op de geheel vernieuwde website van het Utrechts Byzantijns Koor. We zijn er trots op om na een voor iedereen vervelende Covid periode weer te mogen optreden in het land en daarbuiten. Dat doen we door het zingen van liturgieën, zowel in Rooms Katholieke/ Byzantijnse kerken als wel in de Protestantse- en andere kerken waar we de dienst opluisteren met religieuze gezangen. Vierstemmig a capella mannenstemmen onder de bezielende leiding van onze dirigent, Richard van Vliet, die tevens ook als onze zangcoach optreedt.

Meer muziek van het koor tref je op onze website maar ook op YouTube. Of, kom gewoon eens luisteren bij een van onze repetities.

We bevinden ons in een bijzondere tijd, een tijd waarin kerken hun gelovigen willen behouden en koren hun publiek. Daarnaast staat de wereld voor uitdagingen. Oorlog, honger, klimaat, er komt zoveel op ons af. En dit terwijl we juist op zoek zijn naar stabiliteit, rust. Leven, hoe ging dat ook alweer? Wat komt erbij kijken en wat draagt er toe bij om het wat aangenamer te maken?

Als koor, we zijn inmiddels door met name de leeftijd van de oudere zangers wat kleiner geworden, merken wij dat mensen meer en meer behoefte hebben aan verstilling, mystiek, jong en oud. Of het nu op religieuze basis is of vanuit een spirituele bewogenheid, mensen zoeken naar balans in hun leven. Daar hoort passende muziek bij. Klanken die de ziel raken of het nu de diepe bassen zijn of net die tenoren stem die wat losmaakt, mensen doet nadenken over wie ze zijn en waar ze voor staan.

Deze verbinding zoeken wij met iedereen die ons ook maar wil horen. Maar we kunnen het niet alleen, we doen het graag samen met jou!  Of je nu een kerkgemeenschap bent, een vereniging (tot maatschappelijk welzijn) of anderszins en je wilt een liturgie, ondersteuning van de dienst of een concert organiseren of bijwonen, je kunt je wenden tot ons info-adres info@utrechtsbyzantijnskoor.nl

Onze secretaris zal je dan verder helpen. Zoals je begrijpt heeft het koor inkomsten nodig om te blijven bestaan. Jouw bezoek is ons veel waard. Als je het koor een warm hart toedraagt kun je via hetzelfde info-adres Vriend worden van het Utrechts Byzantijns Koor ( zie kopje Vrienden van) om je donatie achter te laten. U krijgt er ook veel voor terug!

Als laatste meestal het belangrijkste, zo ook nu. Ons koor repeteert 2 maal per week op de maandag- en donderdag avonden. Op de maandag repeteren wij bij Richard thuis en en op de donderdag zingen wij in de mooie akoestiek van de Sint-Catharinakerk (‘s-Hertogenbosch). Overigens kun je op onze website meer te weten komen over deze prachtige muziek uit het Oosten.

Wij zijn op zoek naar mannelijke zangers (liefst met enige zangervaring) die bereid zijn om zich twee maal per week in te zetten voor de Byzantijnse muziek. Mannen die in staat zijn het liturgische- en profane repertoire binnen redelijke tijd eigen te maken onder begeleiding van de dirigent/zangcoach en muziek commissie. Mannen die passen binnen het zanggezelschap waar muziek maken de boventoon voert naast kameraadschap en gezelligheid. Lid zijn van het Utrechts Byzantijns Koor is geen vrijblijvende hobby maar een serieuze voldoening gevende bezigheid. Past dit bij jou?

Kom dan naar ons luisteren. En niet alleen luisteren want wij denken dat je je sneller thuis voelt en je de muziek eigen maakt als je tussen je stemgroep oefent, meegaat naar uitvoeringen waar je aanvankelijk nog niet meteen meezingt maar wel vanuit de partituren de dynamiek volgt, de liturgie en een concert uitvoeren leert, de sfeer opsnuift . De dirigent/zangcoach bepaalt dan in overleg met jou en het bestuur hoe je ontwikkeling er verder uit zal gaan zien. Wel zo duidelijk. We willen graag dat je straks, voldoende toegerust en met bezieling en plezier de uitvoeringen kunt zingen.

Welkom op alle donderdagavonden vanaf 19:30 uur. Kruisbroedershof 4 Den Bosch.  Neem vooral je muzikale vrienden mee!

Als je het vooraf laat weten dat je komt (via ons info emailadres) leggen we de partituren voor je klaar.

 

Namens het Utrechts Byzantijns Koor,

Bestuur, dirigent en leden,

Eric van Grieken

Voorzitter

 

Ласкаво просимо на новий сайт візантійського хору Утрехта (UBK)

9 лютого 2021 року наш хор відзначив 70-ту річницю заснування УБК, щоб продовжити греко-католицький семінарський хор Візантійської капели в Кулемборзі, до складу якого входять студенти священики-біженці з України. Після того, як вони закінчили релігієзнавство в Нідерландах і не було нових прибульців із-за залізної завіси, семінарію в Кулемборзі закрили, а тепер дуже запрошений хор загрожував припинити своє існування. З ініціативи монстра А.Г. Сміта, голови Апостольства возз’єднання, д-р Мирослав Антонович 9 лютого 1951 р. заснував УБК, до складу якої входили голландці, які спочатку зосередилися на співі слов’янського візантійського обряду».

Невдовзі концертний репертуар був розширений за рахунок українських народних пісень. УБК є одним із найстаріших візантійських хорів у Нідерландах, а також завоював значну репутацію за кордоном завдяки виступам від Риму до США та Канади. Подальше читання: Історія

У співпраці з діючим Католицьким товариством екуменізму УБК на запрошення парафій співає літургії за візантійським обрядом. Таким чином вона хоче сприяти почуттю спільноти між християнами Сходу і Заходу. Крім того, хор співає концерти, де звучать як релігійні співи, так і українські світські пісні. І наш релігійний, і наш фольклорний репертуар записаний на CD. Цільну дискографію нашого хору можна знайти тут. Вони доступні через цей сайт.

Крім того, хор видає цікаві буклети, щоб розширити західні знання про Україну та її 1000-річну культуру та історію.

Welcome to the new site of the Utrecht Byzantine Choir (UBK)

On February 9, 2021, our choir commemorated the 70th anniversary of the foundation of the UBK to continue a Greek-Catholic seminarian choir of the Byzantine Chapel in Culemborg, consisting of refugee priest students from Ukraine. After they completed their religious studies in the Netherlands and there were no new arrivals from behind the iron curtain, the seminary in Culemborg was closed and the by then much-invited choir threatened to cease to exist.

At the initiative of Mgr A.G. Smit, chairman of the Apostolate of Reunification, Dr. Myroslav Antonowycz founded the UBK on February 9, 1951, consisting of Dutch men who initially focused on singing the Slavic Byzantine Rite’

The concert repertoire was soon expanded to include Ukrainian folk songs. The UBK is one of the oldest Byzantine choirs in the Netherlands and has also built up a considerable reputation abroad with performances from Rome to the US and Canada.
Further reading: History

In collaboration with the current Catholic Association for Ecumenism, the UBK sings liturgies according to the Byzantine rite at the invitation of parishes. In this way it wants to contribute to the sense of community between Christians of East and West. In addition, the choir sings concerts where both religious chants and Ukrainian secular songs are performed.

Both our religious and our folkloric repertoire have been recorded on CD. An integral discography of our choir can be found here.

Some of these CD’s are still available through this site.

In addition, the choir publishes interesting booklets in order to broaden western knowledge about Ukraïne and its 1000-year old culture and history.