Vrienden van het UBK

Voorwoord van de voorzitter van het Utrechts Byzantijns Koor

Utrecht, 27 Oktober 2014,

Het is mij een grote eer u te mogen voorstellen aan de Stichting in oprichting, Vrienden van het Utrechts Byzantijns Koor. Hierover straks meer.

Over het Utrechts Byzantijns Koor en zijn geschiedenis kunt u het nodige op onze website lezen.  Daarnaast zijn er in de jaren vele CD’s en LP’s uitgebracht en ook via moderne platforms zoals youtube en facebook is het koor te horen en te zien.

We vieren in 2016 ons 65 jarig bestaan. Een prachtige mijlpaal. Velen binnen de Rooms-Katholieke kerk maar ook daarbuiten, in binnen- en buitenland, hebben de opbouw en de gloriedagen van het Utrechts Byzantijns koor meegemaakt.  Een tijd waarin de kerkdichtheid groot was, zo ook het religieuze besef.

Zingen bij het Utrechts Byzantijns Koor, dat was een voorrecht. Gelukkig is het dat nog steeds. Alleen, de tijden zijn veranderd. Werd het koor vroeger overal gevraagd, tegenwoordig moet het koor zich her en der aanbieden om een liturgie of concert te verzorgen.  De economische crisis heeft zijn intrede gedaan, instellingen hebben minder geld, de kerkelijke betrokkenheid onder gelovigen is afgenomen maar ook binnen het koor heeft de spiritualiteit een verandering ondergaan.

Reden temeer om na te denken over het zo goed mogelijk conserveren van dit culturele muzikale erfgoed voor komende generaties en die van daarna. Dat vergt de nodige inzet en creativiteit. Inzet om bijvoorbeeld middels seminars en projectkoren, de kwaliteit en sterkte van het koor op pijl te houden. Anderszins is het noodzakelijk om de inkomsten van het koor te bewaken en daar waar het kan, die verder uit te bouwen om nieuwe wegen in te slaan en kosten te dekken.   Zingen is  prachtig mooi maar optreden in binnen- en buitenland kost gewoon geld.

Naast de bestaande bronnen van inkomsten, waar het koor natuurlijk heel blij mee is, heeft het gezocht naar een aparte entiteit die zich naast het koor zal gaan bezighouden met het genereren van inkomsten en organiseren van met name concerten.  

Onder de naam “Vrienden van het Utrechts Byzantijns Koor” hebben wij de heer Hans Schravenmade uit Vleuten, hij zal zich in een volgende collum aan u voorstellen, bereid gevonden hier tijd en invulling aan te geven.  Mensen kunnen voor een bepaald bedrag lid worden van deze vriendenclub. Met dat geld ondersteunen zij het Utrechts Byzantijns Koor en krijgen daarvoor naast een paar concerten, ook toegang tot bijzondere thema avonden voor terug. Hij vertelt u er graag meer over.

We beseffen dat de mensheid nog lang niet genoeg geleerd heeft om in vrede met elkaar te kunnen leven. Echter, vanuit de roots van ons koor proberen wij,  in de kerkelijke traditie, telkens weer die boodschap uit te dragen die mensen vervult van vreugde en blijdschap. En als er dan mensen zijn die ons daarbij in geldelijke zin willen ondersteunen, dan kunnen we daar alleen maar heel dankbaar voor zijn. Ik hoop u daarmee te kunnen aanmoedigen.

Mno Hayalita, nog vele jaren.

Eric van Grieken

Voorzitter Utrechts Byzantijns Koor