Lid worden?

Het Utrechts Byzantijns koor bestaat al meer dan 70 jaar. Net als veel andere koren heeft ook het UBK te maken met verloop binnen het ledenbestand. Dit betekent dat het koor continu op zoek is naar nieuwe, maar vooral “jonge” mannelijke leden (globaal in de leeftijdsgroep van 25 t/m 50 jaar).

Dit doen wij o.a. door het vrijelijk toegankelijk maken van onze repetities voor langslopend publiek, dat daarmee een eerste kennismaking krijgt met de oosterse muziek en cultuur. Daarnaast doen wij aan ledenwerving middels het actief benaderen van bezoekers van liturgieën en concerten, alsmede door het organiseren van projecten waarmee je je voor een bepaalde tijd aan het koor verbindt.

Het UBK repeteert elke donderdagavond van 20:00 – 22.15 uur in de R.K. Sint-Catharina kerk, Kruisbroederhof 4, 5211 GX, in Den Bosch. Deze kerk huist kapellen van meerdere Grieks-katholieke gemeenten, waaronder ook de Oekraïense.

Een aan het koor verbonden zangcoach repeteert ook met een roulerend aantal (aspirant)leden gedurende dezelfde avond. Daarnaast geeft hij op dezelfde locatie zang coaching aan hen die daar extra behoefte aan hebben op maandagavonden van 19:00 tot 22:00 uur.

Onze byzantijns-katholieke liturgieën worden gezongen in het Oud-Kerkslavisch en volksliederen in het Oekraïens. Vertalingen naar het Nederlands zijn beschikbaar. De teksten in de partituren zijn fonetisch in westers (romeins) schrift getransponeerd en wij organiseren van tijd tot tijd onderricht in de juiste uitspraak. Al onze leden zijn immers geboren Nederlanders, al is dit niet langer een hard vereiste om lid te kunnen worden. Ook behoeft men geen Rooms-Katholiek te zijn. Wij hebben ook zangers van andere gezindten. Al wat wij verwachten is een christelijke levenswijze en een warm hart voor de oecumenische gedachte.

Wij verwachten van nieuwe leden dat zij – naast een potentieel goede stem – over voldoende vrije tijd beschikken daar het koor regelmatig (en met name in het weekend) liturgieën en concerten in binnen- en buitenland verzorgt. Het UBK is het meest bereisde amateurkoor in Nederland.

Interesse?

Bel naar 06-57142766 ( Eric van Grieken, voorzitter ) of
mail naar info@utrechtsbyzantijnskoor.nl
of vul ons contactformulier in.