Geschiedenis

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Oekraïne de Grieks-katholieke Kerk (de met Rome verenigde orthodoxe kerk van de Oekraïne) door de Sovjet bezetter verboden. Een groep van veertig Grieks-katholieke priesterstudenten van het Seminarie van de Heilige Geest in Lviv vertrok met hun professoren naar het Westen. Uiteindelijk streken zij neer in Culemborg en vonden daar een gastvrij verblijf in het klooster van de Augustijnen. Zo konden zij hun priesteropleiding voortzetten en richtten ze een eigen Byzantijns-Oekraïense kapel in. Tijdens de vieringen werden de gezangen geleid door geboren en getogen Oekraïner dr. Myroslav Antonowycz (1917-2006). Het seminaristenkoor werd ook buiten Culemborg bekend, maar viel, na de wijding van de priesters en hun vertrek naar Oekraïense gemeenschappen over de gehele wereld, uiteen. Er was geen toevloei van nieuwe studenten uit de Oekraïne, maar uitnodigingen voor optredens van het koor bleven komen.

Op initiatief van Mgr. A.G. Smit, voorzitter van het Apostolaat der Hereniging (thans KVvO) richtte dr. Antonowycz op 9 februari 1951 het Utrechts Byzantijns Koor op, bestaande uit Nederlandse mannen die zich in eerste instantie toelegden op het zingen van Slavisch Byzantijnse ritus. Al gauw werd het concertrepertoire uitgebreid met Oekraïense volksliederen. Tot zijn afscheid in 1991 bouwde hij aan het koor dat met Nederlandse zangers de Oekraïense zang- en koorcultuur uitdraagt in Nederland en daarbuiten. Van 1992 tot 2017 stond het UBK onder leiding van Grigori Sergej Sarolea. Van 2017 tot 2023 had de geboren Oekraïense Iryna Yevstakhhiivna Gorvanko de artistieke leiding. Sinds 2023 staan we onder het bezielende dirigentschap van Richard van Vliet.

In samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene, zingt het UBK op uitnodiging van parochies liturgieën in de Slavisch-Byzantijnse ritus. Zo wil het een bijdrage leveren aan gemeenschapszin tussen Christenen van Oost en West. Daarnaast zingt het koor concerten, waar zowel religieuze gezangen als Oekraïense wereldlijke liederen vertolkt worden.

Hoogtepunten 70 jaar Utrechts Byzantijns Koor

Het Utrechts Byzantijns Koor heeft in de afgelopen 70 jaar een rijke geschiedenis met vele hoogtepunten in binnen- en buitenland opgebouwd. In de afgelopen 70 jaar is het UBK in totaal 2.364 maal opgetreden, waarvan 1.234 keer met een liturgie (incl. medewerking aan oecumenische diensten in andere kerken) en 1.130 keer met concerten. Dat zijn gemiddeld ruim 35 optredens per jaar! In diezelfde tijd heeft het koor 66, vaak meerdaagse reizen gemaakt (zie Chronologisch Overzicht, hieronder). Het UBK is hierdoor wellicht het meest bereisde amateurkoor van Nederland.

Van het – onder auspiciën van de Katholieke Vereniging voor Oecumene – vieren van de Goddelijke Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos (en Basilius de Grote) in een zeer groot aantal RK parochies door heel Nederland, luistert het UBK ook andere Byzantijnse vieringen op zoals Pasen, Kerstmis, Huwelijksinzegeningen en begrafenisriten (Panachyda).

Maar het repertoire kent ook profane liederen, zoals kozakken dans- en minneliederen, soldaten- en drinkliederen en epische ballades (Doema’s) en heimweeliederen vanuit de ballingschap. Deze vonden al vroeg een gretig gehoor bij gemeenschappen van Oekraïense vluchtelingen / emigranten in heel West Europa tot en met de Verenigde Staten en Canada. Gezien de plaats die het Utrechts Byzantijns Koor binnen de Oekraïense gemeenschappen over heel de wereld verworven heeft, mag men stellen dat dat de veelgenoemde term “ambassadeurs van de Oekraïense zangcultuur” er een is waar zowel het koor, als haar oprichter Dr. Antonowycz en de huidige dirigent, Iryna Gorvanko, trots op mogen zijn.

Een mogelijke verklaring voor het enorme succes en spectaculaire groei die het UBK – met name in de eerste twee decennia van haar bestaan maakte wordt wellicht gevonden in een artikel van de Nederlandse journalist P. Huyskens in het weekblad Televizier van 19 december 1970. Hierin schreef hij o.a. het volgende: “”Terwijl in de rooms-katholieke kerk de liturgie (HJK: in de volkstaal) nog steeds in een experimentele fase verkeert en het kerkbezoek niet lijkt te bevorderen, beleeft het Utrechts Byzantijns Koor een ongekende bloei. Men mag veronderstellen, dat de Byzantijnse ritus en de majestueuze opluistering ervan door dit koor voor veel katholieken vergoeden, wat zij in de nieuwe, onrustige volkstaalliturgie te kort komen. Het Utrechts Byzantijns Koor lijkt al jaren in een soort van hoogconjunctuur te gedijen. De kerken waarin het zingt, boeken wat het aantal kerkgangers betreft records, die dekens, pastoors en rectoren verstomd doet staan. Wij zijn godshuis nog eens een keer eivol wil hebben, moet het Utrechts Byzantijns Koor laten komen, compleet met celebranten en zingende diakenen.”

In Nederland en daarbuiten maakte het koor vele opnamen voor radio en televisie, alsmede een Eurovisie-uitzending in April 1988 vanuit Zwitserland waar werd deelgenomen aan de viering van 1000 jaar Christendom in Oekraïne.

Chronologisch overzicht 70 jaar UBK

Hieronder volgt een sterk verkort chronologisch overzicht van hoogtepunten van het UBK over de achtergelegen 70 jaar van haar bestaan. In werkelijkheid heeft het UBK altijd een (over)volle agenda gehad met, gemiddeld, 35 optredens per jaar. Het drukste jaar was 1958 met 62 optredens….

1951 01-07: Deelname aan Zangconcours door Muziekver. Euphonia, te Weert: oudst bekende concertoptreden UBK
12-08: Eerste Byzantijnse Liturgie opgedragen door Neomiet Pawlo Kohut (1926-2006). Begin van een levenslange samenwerking.
1952 03-01: KRO – 1e Radio opname met Oekr. Kerstliederen, uitgezonden 06-01.

11-04: Goede Vrijdag viering uit Cabauw (Lopik), uitgezonden door KRO.

mei: Eerste buitenlandse reis, op uitnodiging Oekr. Gemeenschappen in Brühl (foto), Bonn, Andernach, Düsseldorf, Kevelaer en Krefeld (Duitsland)

1953 18-01: Liturgie plus Concert voor Oekr. Gemeenschap in Lille (Fr)
24-08: Benefietconcert Rode Kruis tbv aardbeving Griekenland (Domkerk, Utrecht)
1954 03-01: Brussel – 7e Eeuwfeest van de kroning van Koning Danylo van Galicië
januari: concertreis door België (Leuven, Antwerpen, Dinant, Luik) en Kleve (D)
15-10: Eerste “eigen” concert in oude Tivoli, Utrecht m.m.v. Oekraïense mezzo-sopraan Eugenia Zareska. Tevens uitgevoerd in Concertgebouw, Amsterdam
1955 april: Lille en Parijs, alwaar optreden in Ned. Ambassade. Opnames voor Radio en TV Parijs. 03-04: Opname bij KRO t.b.v. Britse BBC.
03-05: Viering Burgerdag in Tivoli voor B&W en Min.van Binnenlandse Zaken
29-10: Straszburger Dom – Pontificale herdenking 1000 Christendom in Oekraïne; ’s-Avonds concert in Palais des Fêtes, uitgezonden door Radio Strassbourg.
31-10: herhaling pontificale liturgie in Kathedraal van Metz (F); ‘s-avonds concert met zangeres Eugenia Zareska, uitgezonden door Radio Nancy-Paris
1956 mei: concerten in Luxemburg, Saarbrücken en Straatsburg (Kathedraal), m.m.v. Miro Skala (1e tenor Kon. Opera, Brussel).
25-10: Basel (CH) Liturgie en Concert 1000 jaar Christendom
05-11: Protestmeeting Bond van Oekraïners t.b.v. Hongarije i.a.v. Burgemeester De Ranitz
1957 20-03: Deelname Internationaal Cultureel Festival in Gürzenich Festhall, Keulen
juli: Medewerking aan Holland Festival: “Trionfo di Afrodite (Carl Orff) i.s.m. Utrechts Toonkunstkoor. Uitgevoerd in Tivoli (Utrecht) en Concertgebouw.
01-09: Optreden in Königstein (D) t.g.v. 7e Congres “Kerk in Nood” m.m.v. (Oekr) Mgr Ivan Bucko, uit München. Sindsdien heeft het UBK vele malen het 5-jarige Congres muzikaal begeleid.
oktober: Medewerking 9e Symfonie v. Beethoven en Trionfo di Afrodite (Orff) i.s.m. Toonkunstkoor Utrecht en Utrechts Studenten Orkest.
1958

03-05: Ontvangst op Paleis Soestdijk door H.M. Koningin Juliana

1958 25-05: Requiemdienst en herdenking van Oekr. verzetsheld Evgen Konovalets. Sindsdien is het UBK vrijwel bij elke 5-jarige herdenking uitgenodigd.
17-07: Deelname aan viering 800-jarig bestaan van de stad München (D)
20-07: Pontificale liturgie in Vaticaans Paviljoen tijdens Expo ’58 in Brussel; Op 21-09 trad het UBK opnieuw op tijdens viering “Oekraïense Dag” op Expo ’58.
28-07: Inzegening Byzantijnse Kapel “Maria Schutz” te Krefeld/Traar (D)
19-12: UNESCO concert in Tivoli t.g.v. 10 jaar Proclamatie van Rechten v.d. Mens
1959 mei: Twee liturgieën plus concert in Parijs – Kathedraal van H. Volodymir de Grote. 
Okt.: 15-daagse busreis via Luzern (CH) naar Rome. Optredens voor Ned. Gemeenschap; Inauguratie nieuwe Oekraïense Seminarie; galaconcert in Capitolijns Museum; Pontificale hoogmis in St Pieter Basiliek met 2 Oekraïense aartsbisschoppen en 9 bisschoppen t.g.v. Synode; Audiëntie bij Paus Johannes XXIII. Op terugweg concert voor Oekr. gemeenschap te Lyon (F). Dr. Antonowycz ontmoet daar Volodymyr Luciv voor het eerst – het begin van een levenslange vriendschap en samenwerking.
1960 07-08: Pontificale Hoogmis op Theresienwiese te München t.g.v. 37e Internationaal Eucharistisch Congres, uitgezonden op Eurovisie TV naar circa 1 miljoen toehoorders in vele landen, inclusief 439 bisschoppen en 28 kardinalen.
1961 11-03: Parijs: viering 100e sterfdag van Oekr. nationale dichter Taras Sjevtsjenko (1814/1861). Voor het eerst gingen de dames mee. Uitgezonden door KRO en later Radio Nederland Wereldomroep.
08-04: Paasliturgie in Westminster Cathedral, Londen. 10/4: Concert in Central Hall, Londen, i.s.m. Mannenkoor “Homin” en Dansgroep “Orlyk” (organ.: Luciv)
1962 30-04: Koninginnedagviering in Rotterdam. Meerdere uitstapjes naar Duitsland: Mönchen-Gladbach, Kranenburg, Königstein, Kevelaer en Düsseldorf
06-07: Concert in Domkerk, Utrecht.
1963 01-12: Pontificale liturgie in Brabanthal, Den Bosch; opgenomen door KRO.
1964 29-03: Paasgetuigenisdienst geleid door Ds Dronkers en Ds GP Klijn; uitgezonden door Radio IKOR
april: Medewerking aan 9e van Beethoven door Utrechts Studenten Orkest met uitvoeringen in Tivoli, Utrecht (2x) en Concertgebouw, Amsterdam
13-05: Burgerdag in Irenehal, Utrecht met Burg. De Ranitz. Ruim 3000 aanwezigen.
31-10: Minervapaviljoen, Amsterdam: herdenking 150e geboortedag Taras Sjevstjenko door Bond van Oekraïners in Nederland, i.a.v. Oud-MP Willem Drees, Min. v. Maatschappelijk Werk, Marga Klompé. Organisatie: Volodymyr Luciv.
1965 05-05: Nationale Bevrijdingsdagviering in RAI-gebouw, Amsterdam i.a.v. de Koningin en koninklijke familie, ministers van Staat en Corps Diplomatique, uitgezonden op TV
31-10: Luxemburg – Herdenkingsconcert van Andryj Melnyk (1890-1964), comman- dant van het Oekraïense Vrije Leger, Organisatie van Oekraïense Nationalisten
1966 05-05: Bevrijdingsdagconcert Gemeente Soest
29-06: Kerkconcert in Domkerk, Utrecht
1967 02-03: Cor van Dijk benoemt tot Zangpedagoog UBK
03-05: Dodenherdenking in Domkerk, Utrecht
26-05: Doelenconcert, Rotterdam i.s.m. Rotte’s Mannenkoor en Politie Harmonie
1968 21-01: Pontificale Hoogmis in St Aloysiuskerk, Utrecht. Opgenomen door KRO en uitgezonden op 14-03-1968
Dec.: Medewerking aan 9e van Beethoven door Utrechts Symfonie Orkest m.m.v. Toonkunstkoor, Utrecht; Uitvoeringen in Tivoli (Utrecht, 2x) en “De Vereniging” (Nijmegen)
1969 29-03: Liturgie en concert in Cathédrale Saint Volodymyr le Grand, Parijs en naamsgeving van naastgelegen plein als “Square Taras Shevchenko.
mei: Pinksterbezoek aan Elzas met Pontificale Hoogmissen in Cathédral Colmar en Metz, voorgegaan door Mgr Vladimir Malanczuk, Exarch voor Frankrijk.
01-06: Tongeren (B) – Liturgie en concert; opname BRT.
28-09: Santa Sofia in Boccea, Rome: inwijding v.d. Oekraïense H. Sofia-kerk en opening van Oekr. Katholieke Universiteit te Rome door Kardinaal Josef Slipyj, geassisteerd door 14 Oekraïense metropolieten, in aanwezigheid Paus Paulus VI. ‘s-Avonds concert in l’Auditorio di Palazzo Pio, in aan-wezigheid Kardinaal Slipyj.
1970 09-01: Opening Jaarbeurs Congresscentrum
14-04: Bevrijdingsconcert in Grote Kerk, Zwolle m.m.v. “Gloria Patri”
17-05: Pinkstervieringen in Straatsburg en Metz; opening Aumonerie Ukrainienne d’Alsace van Pater Pawlo Kohut in Mackwiller (Elzas).
12-07: Liturgie in Notre Dame de Paris
1971 13-02: 4e Lustrumviering UBK in Grote Zaal Tivoli, Utrecht m.m.v. Utrechts Studenten Orkest. Voor de pauze, Opera “Taras Bulba”. Na de pauze div. werken van Oekr. componisten en ook een Proloog tot de “Mozes” van Iwan Franko van Dr. Antonowycz zelf. Op 14-02: Pontificale Hoogmis in stampvolle OLV ter Hemelopneming, Utrecht, voorgegaan door Mgr. Wladymir Malanczuk (Parijs).
05-09: Opname Kerst-LP in Ned. Hervormde kerk, te Loenen a/d Vecht
Oct.: Treinreis naar Rome t.g.v. Inwijding Parochiekerk van St Sergius en Bacchus voor Oekraïners in Rome, voorgegaan door Kard. Josef Slipyj en 15 Oekraïense bisschoppen.
1972 Bezoeken aan Oekr. gemeenschappen in Elzas (Mackwiller), Kranenburg en Bielefeld (D)
1973 13-01: Groenoordhal, Leiden: 50-jarig bestaan Kon. Bond v. Christ. Zang- en Oratoriumverenigingen. Uitgezonden op TV Ned. 2 op 10-04-1973.
25-09: Opening Warenhuis Vroom & Dreesman, Hoog Catharijne. Speciale LP.
20-11: Pontificale Hoogmis met Mgr. Slipyj t.g.v. 350e sterfdag van de H. Josafat en overbrenging stoffelijke resten van Metropoliet van (Kyiv) Halych Joseph Sembratowycz (1821-19000 van Verona naar de Santa Sofia-kerk in Rome.
1974 10-05: Concert in Grand Théatre Gooiland, Hilversum
Bezoeken aan Oekr. Gemeenschappen in Mönchen-Gladbach en in Velbert.
1975 03-03: Stadhuisconcert in Rijswijk
Oct.: 16-daagse reis naar Canada en de Verenigde Staten t.g.v. 5e Lustrum. Er werden 21 uitvoeringen gegeven o.a. in  Montréal (Plateau Hall), Toronto (Massey Hall met 2700 enthousiaste Oekraïners!), Hamilton, Buffalo, Rochester, Syracuse, Philadelphia, New York (City Hall), Kerhonkson, Yonkers, Newark, Washington DC, Cleveland, Chicago, Detroit, Windsor (Connecticut) en nogmaals Toronto.
1976 Reizen naar Mons/Bergen (B), Parijs, Straatsburg, Charleroi (B) en Neuss (D).
1977 12-03: Concert in Jaarbeurs Congrescentrum
04-05: Dodenherdenking in Domkerk, Utrecht
04-06: Vesperconcert in Engelse Kerk, Begijnhof (Amsterdam) in kader van Holland Festival, m.m.v. Pater Pawlo Kohut.
Bezoeken aan Oekr. gemeenschappen in Hannover, Bielefeld (D) en Hasselt (B)
1978 07-01: Nieuwjaarsconcert in De Doelen, Rotterdam, m.m.v. Toonkunstkoor en Iwan Rebroff (solist)
07-10: Avondliturgie in St Jansbasiliek, Den Bosch t.g.v. Herenigingsweek
1979 31-03: Jacobikerk, Utrecht – Herdenking 400 jaar Unie van Utrecht (1579)
juni: Pinksterreis naar Oekr. gemeenschap in de Elzas (Mackwiller)
29-09: Inwijding nieuwe Oekraïense kerk in Hamburg (D)
27-10: opnames TROS Radio en TV op Slat Zeist
1980 04-05: Medewerking aan Dodenherdenking Utrecht (Domkerk)
Oct-Nov: Tweede concertreis naar Canada en Amerika. In 3 dagen 18 concerten en 1 liturgie uitgevoerd in Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Chicago, Hamilton (Ont), Ottawa (exceptioneel optreden in het Senaatsgebouw), Montreal, Philadelphia (liturgie in UGKK Kathedral of the Immaculate Conception), New York, Kerhonkson (NY), Passaic (NJ), Newark, Rochester, Cleveland, Detroit en bomvol Toronto.
1981

12-02: Felicitaties van Minister President Mrt. A.A.M. van Agt aan het UBK ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan.

Nov: 4-daagse concertreis door Engeland in kader van 6e lustrum UBK en 125e sterfdag van Iwan Franko, met optredens in Nottingham, Manchester, Bradford en Londen.

 

1982 23-01: Concert in Muziekcentrum Vreedenburg ter afsluiting 30 jaar UBK m.m.v. Volodymyr Luciv (bandurist/zanger) en Dansgroep Cuplak uit Nottingham.
01-03: Aula Rijksuniversiteit Utrecht: Dr.M. Antonowycz (65) gaat met pensioen van Instituut Muziekwetenschap met muzikale medewerking van zijn UBK.
Bezoeken aan Oekraïners in Bielefeld (10 jaar Oekr. Kapel) en Brussel (Sint Michaëlskathedraal) op 40e ver. Stichting Leger van de Oekr. Opstandelingen.
1983 19-02: München (D) – Huwelijksmis Androesja Antonowycz in Oekr. kerk Maria Schutz en concert in Künstlerhaus
15-10: Kranenburg (Kleve, D) – Concert in Grenslandhalle en liturgie in Grote kerk St. Peter und Paul; beide opgenomen door WDR.
1984 mei: optredens voor Oekr. gemeenschappen in Évreux (F) en Charleroi (B)
01-07: deelname aan International Festival in de Basiliek van Echternach (Lux)
24-12: Kerstviering op Marinierskamp, Doorn mmv vlootpredikant en aalmoezenier
1985 Jan: Nieuwjaarsfeest en Pontificale liturgie met Oekraïners te Melun (F).
maart: concerten voor Oekr. gemeenschappen in Brugge en Kortrijk
14-09: Francorchamps (B) liturgie en concert t.g.v. 40 jaar Oekraïners in België
1986 23-01: Medewerking aan “Faust Symfonie” (Liszt) in Muziekcentrum Vredenburg
02-02: Pontificale Hoogmis in H. Geestkerk, Antwerpen voorgegaan door Mgr. Michael Hrynchyshyn, Exarch (1982-2012) van UGKK in Frankrijk en Benelux
09-02: Opening 35 jaar UBK: liturgie met Mgr. Hrynchyshyn en Pawlo Kohut.
april: 4-daagse reis naar Pont-sur-Yonne, Sens, Manchester en Londen.
1987 21-01: Jubileumconcert in Limburghal (Genk, B) m.m.v. Volodymyr Luciv en Oekr. Dansgroep Czuplak uit Nottingham (VK). Volgende dag dit concert herhaald in Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht) in aanwezigheid Burg. Vos.
juni: Medewerking aan 9e Symfonie van Beethoven, 2 maal uitgevoerd in Concertgebouw (Amsterdam), Vredenburg (Utrecht) en De Doelen (Rotterdam).
1988 02-04: Abdij van Muri (Zwitserland): Grote Paasliturgie in kader van 1000 jaar Christendom in het Oosten; uitgezonden op Eurovisie TV naar diverse landen in Europa.
27-05: Concert voor een Millenium in Royal Albert Hall, Londen, in zelfde kader, in samenwerking met het Vesnivska Koor (Toronto) en het Dumka Mixed Voices Choir uit Toronto (CA).
juli: In hetzelfde kader, 5-daagse reis naar Rome met liturgieën in (UGKK) Kerk van St. Sofia (9-7) en de Sint Pieter Basiliek (10-7) alsmede de St  Paul’s basiliek in Rome (11-07). Op audiëntie bij Paus Johannes Paulus II. Concert in San Andrea della Valle (11-07).
1989 31-03: Concert in De Doelen, Rotterdam i.s.m. RET-koor en Geestelijk Gemengd Koor “Soli Deo Gloria”
09-04: Liturgie in Notre Dame de Messine, Mons/Bergen (B). ’s-Avonds concert.
04-06: Pontificale Liturgie in Basiliek van St Rémi, Reims (F) ter afsluiting van de Milennium herdenking
18-06: Kathedrale Basiliek van Sint Jan, Den Bosch – 40-jarig priesterfeest van Pater Th.C.M. van Montfoort i.s.m. Tilburgs- en Nijmeegs Byzantijns Koor.
1990 05-01: Muziekcentrum Vredenburg – Nieuwjaarsconcert van de Provincie Utrecht
14-01: Sint Jan’s Basiliek, Den Bosch: hoogmis voor de Zondag voor de Eenheid der Kerken. De kerk zat vol…
Sept.: Eerste bezoek aan Oekraïne na val IJzeren Gordijn: 14-daagse concertreis 6.545 km. per bus met 8 concerten en 1 liturgie in Lviv (St. Joriskathedraal, Philharmonie, Operagebouw), Drohobych (muziekfestival), Kyiv (Kerk v.d. H. Maria, de Pokrowska-kerk en de Andreyevskaya kerk). In de laatste kerk werden ook cassette-opnames gemaakt. In Lviv waren in de Philharmonie ook reeds opnames gemaakt voor de Oekr. TV.
1991 02-02 – Muziekcentrum Vredenburg – 40 jaar UBK, concert met intermezzi van het Engelse Czuplak Ensemble en bandoeraspel van Volodymyr Luciv. Dr. Myroslav Antonowycz ontvangt de Zilveren Stadsmedaille uit handen van Burgemeester Vos van Utrecht.
03-02: Liturgie in Catharijne Kathedraal, Utrecht: celebranten Piet Al, Ed van Montfoort en drs. Gillis Doene, in aanwezigheid van Kardinaal Simonis. Diaken: Père Pawlo Kohut. Het UBK neemt afscheid van haar oprichter en dirigent Dr. Myroslav Antonowycz. Er werden 1000 kaartjes verkocht. Rechtstreeks uitgezonden op KRO Ned 1.

Sept: 10-daagse concerttour door Frankrijk ter inzameling voor wederopbouw van de kerken in het voormalig Oostblok. Leverde een batig saldo ad f. 100.000 op. Met 8 liturgieën en 6 concerten werd opgetreden in Brasschaat (B), Notre Dame de Thierenbach (F) alwaar 40-jarig priesterjubileum Pater Kohut gevierd met 650 gelovigen, Marseille (Notre Dame du Mont); Lourdes (deelname internationale liturgie voor 18.000 mensen alsmede concert in Basilique du Rosaire; Bordeaux (Concert en interview voor Radio Crétienne); Cholet, Rennes (Église Saint Gernain, voor 1000 aanwezigen, uitgezonden op franse radio); Caen (750 aanwezigen), en concert in Église Saint Maxim, Metz voor 450 toehoorders.

Dit was de laatste reis van het UBK onder leiding van Dr. Myroslav Antonowycz, welke geassisteerd werd door 2e dirigent Antoon Peet, doch op de terugreis moest een uitgeputte Antonowycz vervroegd naar huis terugkeren.

1992 01-01: Grigori Sergej Sarolea benoemd tot nieuwe dirigent van het UBK
30-10: Lions-concert te Lisse, met ca 800 toehoorders.
1993 13-06: medewerking aan een concert in Grote Kerk van Naarden
03-09: concert in OLV-kathedraal van Antwerpen (Culturele Hoofdstad, 1993)
1994 Diverse optredens in het buitenland: Antwerpen (2x), Anholt (D), Wadersloh (D), Eupen (B) en Zoersel (B).
27-03: CD opname in Pieterskerk, Utrecht
1995 Oct.: Tweede (10-daagse) reis naar Canada: 6 concerten en 2 liturgieën in Toronto, St. Catherines, Oshawa, Sudbury, Ottawa (Centrale Hal Parlementsgebouw) en Montreal.
1996 maart: Serie van 8 concerten en 3 liturgiën t.g.v. tegenbezoek Oekr. Dameskoor Vesnivska o.l.v. Kwitka Kondracki uit Toronto. Gezamenlijke optredens in Den Haag (Grote Kerk), Gendringen, Leiden, Doetinchem, Akersloot, Zoersel, Rotterdam (St. Laurens), Assen en Utrecht (Vredenburg) t.g.v. 45-jarig Jubileum van het UBK.
04-05: Dodenherdenking in Domkerk, Utrecht
05-10: Liturgie in (nieuwe) St. Bavo en concert in Concertgebouw, Haarlem t.b.v. “Kerk in Nood”
1997 16-03: Medewerking aan Oekraïne Festival met liturgie in Oud-Katholieke Sint Gertrudiskerk, Utrecht
30-05: Benefietconcert in Jacobikerk, Utrecht, door UBK en het Lysenko (toen nog gelegenheids) Koor t.b.v. het Lysenko (cultuur) Fonds. Nazaten van de Oekr. componist Mykola Lysenko waren hierbij aanwezig. Tevens 80e verjaardag M.Antonowycz. In september werd het gemengd Lysenko Koor officieel opgericht.
03-12: Optreden op Stadshuis, Utrecht, voor President L. Koetsjma van Oekraïne. Dr. Antonowycz onderscheiden: “Geëerd Beoefenaar van de Oekr. Muziek”.
1998 11-04: Paasnachtliturgie in Thomaskerk, Den Haag
1999 04/07-03: Bezoek aan Oekr. gemeenschappen in Mackwiller, Sarrebourg (ontvangst bij burgemeester), het Slipyj Centre in Genk (B), Kathedraal van Hasselt(B) en St. Pauluskerk in West-Malle.
2608: Openingsconcert Iconententoonstelling in Museum Catharijn Convent
2000 01-04: Gezamenlijk concert met Oekr. Jongenskoor Dzvinochok-Kieve, het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor en het Lysenko Koor. Presentatie van boek van Dr. M. Antonowycz
2001 18-02: 50-jaar UBK. Liturgie met Piet Al en Vader Kohut in aanwezigheid van Kardinaal Simonis. Na afloop receptie met vele fans v.h. koor: Volodymyr Luciv, oud-MP Dries van Agt en Dr. De Quai.
18-08: Concert in Knokke-Heist (B) in kader van concerten festival.
12-10: 50e Jubileumconcert in Jacobikerk, Utrecht voor 800 bezoekers.
15-12: Kerstconcert in “De Vereniging” te Nijmegen
2002 10-02: Zondagochtendconcert in Grote Zaal, Muziekcentrum Vredenburg
17-12: Kerstconcert in Turfmarktkerk t.g.v. “Gouda bij Kaarslicht”.
2003 03-01: Besloten concert in Vredenburg Nieuwjaarsreceptie Provinciebestuur Utr.
18-12: Kerstconcert in Augustijnenkerk, Dordrecht t.g.v. 80e verj. Mgr. Baer
2004 24-04: Opname “Vespers” CD in St. Michaels kerk te Schalkwijk.
Aug.: Op verzoek van Pater Pawlo Kohut formeert Dr. Antonowycz een groepje van 13 (oud) zangers uit het UBK en Lysenko Koor voor een bezoek aan Slowakije en Polen als dank voor de goede zorgen die de pater tijdens zijn vlucht in de oorlog van de lokale mensen ontvangen had. Zie hoofdstuk “De Kohut Singers
2005 Febr: Het tijdschrift “Luister” sprak lovend over het nieuwe album “Vespers”.
2006

Het Lustrumjaar 2006 werd overschaduwd door het verlies van Antonowycz (11 april) en Kohut (22 november);

18-04: Uitvaart van Dr. Myroslav Antonowycz, OLV Tenhemelopneming, De Meern;

30-11: Delegatie UBK bij begrafenisdienst Pater Pawlo Kohut, in Sarrebourg

Sept.: 6-daagse Jubileum Tournee door Italië, met optredens in Varese (San Vitore Martire), Rome (Friezenkerk) en avondconcert in Crema (SS Trinitá) onder auspiciën van Kard. A. Simonis en Mgr. Oscar Cantoni, Bisschop van Crema.
2007 16-02: Svetlana Shimanskaya aangesteld als zangpedagoge en 2e dirigent UBK.
02/05-11: 4-daagse vliegreis naar Rome ter viering 50-jarig priesterschap van Mgr. Kardinaal A. Simonis. Met 2 avondconcerten en een liturgie in de Friezenkerk.
2008 mei: Tweede Oekraïne Reis t.g.v. de inwijding van de Iconostase in het Seminarie van de H. Geest door Aartsbisschop Ihor Vosniak van Lviv. In 7 dagen werden een concert gezongen in de Volodymyr Kathedraal van Kyiv, en 3 liturgien en nog eens 2 concerten in Lviv: in het H. Geest Seminarie, het klooster van Unisuka, St. George’s Cathedral en de Dominicaanse kathedraal
11-10: CD opname “Een Oekraïens Kerstfeest” in Michaelkerk te Schalkwijk.
2009 20-03: Westmalle (B) – concert met een pintje na afloop…
2010 Nov.: 4-daagse vliegreis naar Rome. Medewerking aan Latijnse liturgieën in Sint Pieter Basiliek, Sta Maria Maggionre en de St Jan van Lateranen. Byzantijnse liturgie in de Friezenkerk.
2011 11-02: Liturgie in H. Catharina Kathedraal, Utrecht t.g.v. 60jarig bestaan UBK.
19-03: Afsluitingsliturgie Congres van “Kirche in Not” te Würzburg
2012 04-03: Liturgisch concert in de Hermitage, te Amsterdam.
Oct.: 5-daagse liturgie/concertreis t.g.v. 100-jarig Bisdom Hajdudorog (Hongarije) op uitnodiging van Bisschop Kocsis Fülöp. Met liturgieën in de kathedralen van Tiszaujvaros, Miskolc en Debrecen, alsmede een concert in Vac.
2013 21-06: Opening Iconententoonstelling in Catharijnenconvent. Afsluiting op 04-08.
06-09: Huwelijksmis in Kasteelkapel, kasteel “De Haar”, Haarzuilens.
Dec: Den Haag, Nieuwe Kerk: reeks van 3 concerten i.s.m. Hoorns Byzantijns Koor
2014 29-03: Liturgie in St. Christoffelkathedraal, Roermond.
24-05: Concert in St. Michaëls kerk te Schalkwijk, i.s.m. Lysenko Koor en Oekr. Dameskoor Vesnivka, Toronto.
2015 24-05: Liturgie en concert in Byz. Kapel van de St. Catharinakerk te Den Bosch, i.s.m. Lysenko Koor.
15-08: Liturgie in Krijtberg kerk te Amsterdam i.s.m. Kath. Ver. Voor Oecumene
08-12: Concert in Michaëlkerk te Schalkwijk i.s.m. Jongenskoor Zvinochok-Kyiv.
2016 24-03: Witte Donderdagconcert in Willibrorduskerk, Utrecht
13-11: Bisschoppelijke liturgie in St. Jozefkerk, Wassenaar, met mgr Kocsis Fülöp, bisschop van Hajdudorog-Debrecen (Hongarije); i.s.m. Lysenko Koor.
2017 16-03: Iryna Gorvanko aangesteld als 1e dirigent van het UBK.
mei: 10-daagse (3e) busreis naar Oekraïne, met concerten in Lviv Filharmonie, medewerking aan liturgie in bedevaartsoord Hociv, concerten in Filharmonie van Ivano-Frankivsk, en Dolyna (Dr Myroslav Antonowycz Muziekschool, alsmede in de aula van het Huis der Techniek. Inwijding van de nieuwe St Nicolaaskerk van wijlen vader Taras Kernytskiy door de Bisschop van Lviv.
25/26-11: Pontificale liturgieën met Eparch Mgr. Borys Gudziak (Parijs) in de St. Vithuskerk te Hilversum en de St. Goedele Kathedraal in Brussel.
2018 12-05: Pontificale hoogmis met UGKK Bisschop in Duitsland, Mgr. Petro Kryk, in St Antoniuskirche te Münster.
21-10: Pontificale liturgie met Mgr. Budziak in de UGKK-kerk te Genk (B), gevolgd door een concert in het Casino Modern, aldaar.
2019 31-01: Afsluitingsconcert Iconententoonstelling in Hermitage Amsterdam
11/12-05: Wijding nieuwe Aartsbisschop Hleb Lonchyna in Kathedraal van Reims (F). Concert in kerk van Saint Rémy m.m.v. Oekr. koren uit Parijs en Lyon. Liturgie in Kathedraal van Senlis ter herdenking van de H. Anna van Kyiv, Koningin van Frankrijk; Concert in UGKK kerk H. Borys en Hlib, Senlis i.s.m. dezelfde koren.
22-09: Bisschoppelijke liturgie in Jodokuskirche, Bielefeld, met Mgr. Petro Kryk
2020 Vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus, kon het UBK maar twee maal optreden: te Maarssen (Woord- en Communiedienst) en medewerking op 02-02 aan een Kerstzang (Velyky Kolyad) met de Oekr. gemeenschap in Rijswijk.

 

 

Kathedraal van Reims, 11-05-2017: UBK o.l.v. Iryna Gorvanko (links) zingt een Pontificale Hoogmis bij de investituur van mgr. Gleb Lonchyna als Apostolisch Administrateur van de UGKK-gemeenschappen in Frankrijk, Switzerland en de Benelux. Er waren 1200 bezoekers.

Dr. Myroslav Antonowycz