De repetitieplaats van het koor is per 1 november 2021 verplaatst van Maarssen naar de Sint Catharinakerk op het Kruisbroedershof 4 te Den Bosch. Het domicilie van het UBK blijft Utrecht en de naam blijft gehandhaafd.

Voor de nieuwe repetitielocatie is, onder andere, gekozen omdat er diverse Oosterse denominaties in de Cathrienkerk huizen (Rooms-, Grieks, Servisch, Pools-, Armeens- en Roemeens katholiek) wat bezoekers en aanwas ten goede komt. De belangstelling voor dergelijke vieringen en uitvoeringen, zo blijkt uit onderzoek, is groter. Brabant en Limburg zijn regio’s met een meer actief Christelijk leven.

De Grieks-Katholieke gemeenschap van de Heilige Johannes van Damascus heeft hier reeds jaren een Byzantijnse Kapel, waar Dr. Johan Meijer priester en archimandriet van is. Sinds November behoort de Damascusgemeenschap tot het Exarchaat van de Grieks-Katholieke mgr. Chlib Lonchyna te Parijs, die dit omarmt. Hij is een goede bekende van het UBK. Op termijn zingt het UBK twee liturgieën per maand in de Catharinakerk te Den Bosch. Ook omdat de kerk gelegen is tegen het centrum van de oude stad en langskomend publiek middels de openstaande kerkdeur alle repetities kan bijwonen, hopen wij ook op de nodige aanwas van nieuwe zangers.